«Μαζί για τα μωρά που γεννιούνται πολύ νωρίς. Φροντίζουμε για το μέλλον»

Η ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων πάνω στα θέματα που αφορούν στην προωρότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες υγείας ώστε το «Μαζί» του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας 2020, που θέλει να ενώσει επιστήμονες και γονείς, να μη μείνει κενό ουσιαστικού νοήματος.

Γι’ αυτό το λόγο, το «Ηλιτόμηνον», η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ του Αρεταίειου Νοσοκομείου και η ΜΕΝΝ του Γ.Ν. «Ελενα Βενιζέλου» αποφασίσαμε να συνεργαστούμε στη διοργάνωση κύκλων διαδικτυακών μαθημάτων με τίτλο «Σχολείο γονέων με πρόωρα νεογνά».

Σκοπός των μαθημάτων είναι να δίνονται στους γονείς, με επιστημονικά ορθό και παράλληλα απλό, κατανοητό τρόπο, οι πληροφορίες που χρειάζονται, αφενός για να είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν σε ένα οικογενειο-κεντρικό μοντέλο φροντίδας της υγείας των μωρών τους και αφετέρου για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του γονικού τους ρόλου μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Τα μαθήματα είναι υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και του EFCNI και θα μεταδίδονται ζωντανά δύο φορές τον μήνα,
αρχίζοντας την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022.

Σας περιμενουμε!