Κυριακή Φατσέα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 76, 11528 Αθήνα
Τηλ./Fax: 2107286224 (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-13:00)
Email: neognologikiklinikiaretaieio@gmail.com