Η διοργάνωση του κύκλου των διαδικτυακών μαθημάτων με τίτλο «Σχολείο γονέων με πρόωρα νεογνά» αποτελεί συνεργασία
του «Ηλιτόμηνου», της Νεογνολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο και της ΜΕΝΝ του Γ.Ν. «Ελενα Βενιζέλου»

Το «Ηλιτόμηνον» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2011, από τα μέλη οικογένειας με τρίδυμα γεννημένα πολύ πρόωρα. Σκοπό έχει την φροντίδα των πρόωρων νεογνών, μέσα από κοινωνικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά. Το «Ηλιτόμηνον», είναι το Ελληνικό μέλος του δικτύου οργανώσεων γονέων από όλη την Ευρώπη που δρουν συντονισμένα με το European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας υγείας των πρόωρων νεογνών σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος τoυ δικτύου Global Alliance for Newborn Care (GLANCE).

Η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη Κλινική το 2014. Είναι Νεογνική Μονάδα επιπέδου 2 (LEVEL 2), που υποστηρίζει τελειόμηνα νεογνά, νεογνά μητέρων υψηλού κινδύνου και πρόωρα νεογνά άνω των 1500g και με ηλικία κύησης > 33 εβδ., τα οποία χρήζουν ενδιάμεσης νοσηλείας.
Για τα νεογνά από κυήσεις υψηλού κινδύνου από το Σεπτέμβριο του 2016 έχει οργανώσει ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες της κλινικής. Σκοπός είναι η έγκαιρη αναγνώριση αποκλίσεων από την φυσιολογική κινητική και νευροαναπτυξιακή εξέλιξη προκειμένου να εφαρμόζονται έγκαιρα προγράμματα παρέμβασης.
Παράλληλα,η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ οργανώνει κάθε χρόνο στο Αρεταίειο Νοσοκομείο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία, που απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό.

Το Νεογνολογικό Τμήμα του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», είναι το πρώτο τμήμα πρόωρων νεογνών στην Ελλάδα από το 1947, δυναμικότητας σήμερα 12 θέσεων εντατικής νοσηλείας (Level ΙΙI) & 24 θέσεων νοσηλείας αυξημένης φροντίδας (οι 8 υπό ανάπτυξη), και στο οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της Αναπτυξιακής Φροντίδας Νεογνών με επίκεντρο την Οικογένεια. Από το 1947 λειτουργεί και την πρώτη Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος στην Ελλάδα.
Επίσης, το Τμήμα λειτουργεί Ιατρείο Follow up Προώρων με τη στελέχωση του και από Φυσιοθεραπεύτρια, ενώ έχει και ειδική Μονάδα Απλής Νοσηλείας & Αναμονής Νεογνών (Μ-ΑΝ-Α), όπου φιλοξενούνται παιδιά για κοινωνικούς λόγους. 
Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια για τον Μητρικό Θηλασμό και Ημερίδες για την Οικογενειο-κεντρική Φροντίδα στις ΜΕΝΝ, έχει τη συνδρομή του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου.